Wiosenny rajd na orientację.

Data: 20-05-2014
Wiosenny rajd na orientację. grafika
Wiosenny rajd na orientację. grafika
Wiosenny rajd na orientację. grafika
Wiosenny rajd na orientację. grafika
Punkt kontrolny w terenie.  grafika
Wiosenny rajd na orientację. grafika
        Rajdy na orientację od lat mają swoich zwolenników. Poszukiwanie punktów rozstawionych w nieznanym terenie to wyzwanie dla młodszych i starszych. Liczy się przede wszystkim poprawność zaliczenia punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności czas przejścia trasy. W szkole często brakuje czasu na pracę z mapą w terenie, nasze rajdy dają taką możliwość.

Wiosenny rajd na orientację zgromadził około 100 uczestników, głównie dzieci i młodzieży z opiekunami z Ustki, Jezierzyc, Grąsina, Bydlina, Strzelina, Włynkówka, Starkowa. Organizatorzy przygotowali cztery trasy: TP dla początkujących (dzieci ze szkół podstawowych z opiekunami), TD- trasa dzieci, osobno punktowana dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz TO- trasa otwarta. W kategorii szkół podstawowych nie do pobicia okazała się liczna drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Ustki, taki wynik to zasługa pani Hanny Kostrzewskiej, nauczycielki przyrody, która sama jest turystką i potrafi zmotywować dzieci do spędzania wolnego czasu na łonie przyrody.

Trasa rajdu biegła wzdłuż rzeki Słupi i jej dopływu Gnilnej, uważni obserwatorzy mogli podziwiać piękne buczyny na nadrzecznych skarpach, podmokłe łęgi czy ślady działalności bobrów, a w samym korycie rzeki włosieniczniki (jaskry wodne), które kwalifikują naszą rzekę do chronionych siedlisk w ramach sieci Natura 2000.

Wśród organizatorów imprezy oprócz pomysłodawców czyli Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk i Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” znaleźli się także: Starostwo Powiatowe w Słupsku, Nadleśnictwo Ustka oraz Sołectwo Bydlino. Podziękowania należą się Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za poczęstunek a Strażakom z Włynkówka za zabezpieczenie trasy.

Wyniki Wiosennego Rajdu na Orientację:

Trasa poczatkująca TP :

I miejsce - SP nr 2 w Ustce

II miejsce - SP nr 2 w Ustce

III miejsce - SP nr 2 w Ustce

VI miejsce – świetlica w Grąsinie.

Trasa TD Szkoła Podstawowa:

I miejsce - SP nr 2 w Ustce (Mateusz Frankiewicz, Natalia Stachowiak, Milena Wasylko)

II miejsce - SP nr 2 w Ustce (Kinga Latos, Patryk Gołąb, Nikola Kruszewska, Wanesa Szyc)

III miejsce - SP nr 2 w Ustce ( Mikołaj Mordol, Jakub Brzóska, Igor Rodziński, Konrad Kiedrowicz, Maks Rządkowski)

Trasa TD Gimnazjum:

I miejsce – Gimnazjum w Starkowie ( Wiktor Wysiński)

II miejsce – Świetlica w Grąsinie (Marcin Kostrzewski, Jakub Grabowski)

III miejsce – Świetlica w Bydlinie ( Kacper Stankiewicz, Ola Stankiewicz)