Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     W miesiącu marcu, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, rozpoczęliśmy wymianę uszkodzonych skrzynek rozrodczych dla nietoperzy, które uległy zniszczeniu, w tym także w wyniku penetracji dzięciołów. Głównie są to skrzynki typów Stratmann, Issel i typu angielskiego. Ich wymiana, lub przewieszenie w inną lokalizację, powodowana jest również wycinką drzew w lasach. Od 2004 roku, w ramach czynnej ochrony nietoperzy, oprócz wymiany uszkodzonych skrzynek dowieszamy także nowe. W tym roku wymieniliśmy łącznie około 30 sztuk zniszczonych ukryć i dowiesiliśmy 16 nowych, trocinobetonwych.

     W sumie na terenie naszego Parku rozwieszonych mamy około 400 skrzynek w siedmiu typach, w obrębie trzech nadleśnictw. Są one chętnie zajmowane przez nietoperze. W miesiącach letnich prowadzona jest ich kontrola, która polega na oznaczeniu gatunkowym mieszkańca danej skrzynki jak i określeniu jej stanu technicznego.