Wystawa grzybów w Dolinie Słupi

Data: 23-09-2011
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
Wystawa grzybów w Dolinie Słupi grafika
W dniach 20-22.09.2012 w sali edukacyjnej  Parku,  już po raz drugi można było obejrzeć wystawę grzybów. Pracownicy Parku zadbali o to, aby na wystawie znalazły się naturalne okazy grzybów występujących  w naszych lasach. Ze względu na krótką trwałość prezentowanych okazów, konieczna była ich ciągła wymiana, w zależności od dnia można było obejrzeć od 30- 40 gatunków grzybów.
W pierwszym dniu wystawy odbył się cykl wykładów prezentowanych przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku.   Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Włodzimierz Sławny mówił o zasadach zbierania grzybów oraz cechach charakterystycznych pozwalających na odróżnienie gatunków jadalnych od niejadalnych  i trujących.  Kierownik Sekcji Higieny Żywności pani Halina Stokłosa przedstawiła aspekty prawne obowiązujące w obrocie grzybami oraz skutki spożycia grzybów niejadalnych i trujących.  Zastępca Nadleśniczego Leśny Dwór  Grzegorz Goliszek zaprezentował przybyłym na wykład  sprawy związane z gospodarką leśną oraz udzielił wskazówek jak nie zgubić się w lesie.
Przez kolejne dwa dni wystawę odwiedziło 400 osób, były to zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej, przedszkolaki, podopieczni Domu Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, po południu odwiedzały nas całe rodziny z dziećmi i indywidualne osoby.  Andrzej Grzybowski, pomysłodawca wystawy  i Mariola Kasprzak, pracownicy Parku oraz studenci Michał Pytlak i Michał Zarzycki oprowadzali grupy oraz prowadzili prelekcje na tematy związane z tematyką wystawy. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły charakterystycznych cech kani czubajki i muchomora sromotnikowego oraz mleczaja rydza i mleczaja wełnianki.
Ogromną wiedzą o grzybach wykazał się 5- letni Kuba Zielonka, który odwiedził naszą wystawę z rodzicami, ku zaskoczeniu organizatorów znał większość gatunków prezentowanych na wystawie. Oczywiście wielu zwiedzających wystawę, chciała poznać miejsca  z których pochodziły wystawowe okazy, ale to pozostanie naszą Parkową tajemnicą.