XXX Ekolandia odbyła się w Gałąźni Małej

Data: 12-05-2022

Już po raz 30-sty młodzież ze szkół podstawowych z  Gminy Kobylnica spotkała się na warsztatach terenowych. W tym roku  do rozwiązania było kilkanaście zadań,  związanych  ze ścieżką edukacyjną np.: Jaką długość mają rury doprowadzające wodę do elektrowni?   Co rośnie na starym cmentarzu poniemieckim?  Jak wygląda liść olszy czarnej?  Który znak symbolizuje miejsce wodowania kajaków?

W tej drużynowej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Kobylnicy przed Kwakowem i Sycewicami, obie drużyny znalazły się na II miejscu, nieco za nimi było Kończewo i Słonowice.  Jednakże w tej imprezie najważniejsze jest to, że młodzi ludzie zdobywają  wiedzę w terenie, potrafią teorię  wykorzystać w praktyce. 

Do spotkania w przyszłym roku.

Ekolandia 2022 fot.A. Kasprzak
Ekolandia 2022 fot.A. Jura
Ekolandia 2022 fot.A. Kasprzak
Ekolandia 2022 fot.A. Kasprzak
Ekolandia 2022 fot.A. Kasprzak
Ekolandia 2022 fot.A. Jura
Ekolandia 2022 fot.A. Kasprzak
Drużyna z Kobylnicy fot.A. Jura