XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 07-09-2016

        PK „Dolina Słupi” został utworzony w 1981 roku uchwałą WRN w Słupsku. Na mocy tego samego dokumentu utworzono trzy strefy ochronne Parku oraz dziesięć obszarów chronionego krajobrazu. Celem utworzenia Parku było zachowanie krajobrazu środowiska geograficzno-przyrodniczego rzeki Słupi i jej dorzecza oraz udostepnienie tych zasobów celom dydaktyczno-naukowym i krajoznawczym.

       W dniu 1 września 2016 roku, z okazji przypadającego jubileuszu, zorganizowano konferencję poświęconą czynnej ochronie przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Obchody odbyły się na terenie Parku,
w miejscowości Łupawsko nad Jeziorem Jasień oraz na ścieżce dydaktycznej „Szlakiem pięciu jezior”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Bożena Sikora wieloletni dyrektor  PK „Dolina  Słupi”, obecnie dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. Kilkanaście ostatnich lat działalności w zakresie czynnej ochrony i edukacji przedstawili pracownicy Parku w kolejnych wystąpieniach:

- ,,Ochrona ryb i raków w dolinie Słupi” – Marcin Miller, kierownik Parku, główny specjalista ds. ochrony przyrody,

-  „Ochrona ekosystemów bagiennych i płazów”- Barbara Utracka-Minko, z-ca dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

- „Inwentaryzacja i ochrona nietoperzy w PKDS” - Józef Wysiński, starszy strażnik,

- „Reintrodukcja prądolubnych włosieniczników w dorzeczu Słupi” - Elwira Ahmad, starszy specjalista ds. ochrony środowiska,  

-  „Działania promocyjno-edukacyjne w PKDS” - Anna Kasprzak, starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej.

 

          Na zakończenie konferencji swój referat pt. ,,Refleksje nad przyszłością Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wygłosił
prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski, przewodniczący Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W drugiej części konferencji odbyła się sesja terenowa przybliżająca uczestnikom spotkania nieprzeciętne walory ścieżki przyrodniczej ,,Szlakiem pięciu jezior”.

          Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele m.in.:  Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, lokalnych samorządów, jednostek
i stowarzyszeń oraz byli pracownicy Parku. Liczną grupę uczestników konferencji stanowili reprezentanci parków krajobrazowych z całego kraju.

Konferencja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

Dyrektor PZPK Bożena Sikora otwiera konferencję
Grafika 2: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 3: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 4: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 5: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 6: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 7: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 8: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 9: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 10: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 11: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 12: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 13: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 14: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 15: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 16: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 17: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 18: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 19: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 20: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 21: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 22: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 23: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 24: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 25: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 26: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 27: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”
Grafika 28: XXXV lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”