Zabezpieczanie miejsc hibernacji nietoperzy

Data: 29-11-2017

    Na terenie naszego Parku przeprowadzono kontrolę stanu technicznego piwnic i studni w których zimują nietoperze oraz zabezpieczono niektóre z nich.  W starej gorzelni słomą zatkano otwory okienne i sprawdzono szczelność drewnianych okiennic. Studnie przykryto nową warstwą  gałęzi świerkowych. Sprawdzono również skuteczność zamknięć w pozostałych obiektach.
     Działanie jest o tyle ważne, gdyż obiekty te nie mogą przemarzać, ponieważ stanowi  to  zagrożenie dla życia hibernujących w nich ssaków. Większością tych pomieszczeń opiekują się ich właściciele, którzy doskonale wiedzą jak zabezpieczyć miejsca, w których zgromadzili zimowe zapasy.  

 

Uszczelniony otwór okienny w starej gorzelni, fot. J. Wysiński.
Zabezpieczona studnia, fot. J. Wysiński.
Zabezpieczona studnia, fot. J. Wysiński.