Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

 Mimo trudnej sytuacji w której się znaleźliśmy, postanowiliśmy kontynuować Ogólnopolski Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".  Regulamin zakłada terminy  poszczególnych etapów konkursu: szkolny, parkowy, wojewódzki, ogólnopolski oraz formę (tradycyjną lub online) .
Udział w naszym konkursie jest bezpłatny, prosimy zgłosić szkołę na załączonej karcie zgłoszenia  do dnia 8 grudnia 2020 na adres e-mail a.kasprzak@pomorskieparki.pl.

Kolejne informacje będą wysyłane tylko do zainteresowanych szkół i nauczycieli.

Dokumentacja związana z konkursem znajdzie się  na naszej stronie internetowej w zakładce konkursy.

https://dolinaslupi.pl/konkursy-biezace-informacje/poznajemy-parki-krajobrazowe-polski-rok-szkolny-20202021/

W załączeniu regulamin ogólnopolski i formularz zgłoszenia do konkursu.

Konkurs został zgłoszony do kuratora oświaty i spodziewamy się, że uczniowie , którzy zdobędą miejsca 1-3 w etapach parkowym i wojewódzkim otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół średnich.

Lista konkursów będzie ogłoszona przez Kuratorium w Gdańsku do końca lutego 2021 roku.