Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Data: 18-11-2021

        W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI - VIII szkoły podstawowej   z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych   i ich otulin. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać ją do 30 listopada 2021 r. na adres koordynatora konkursu z terenu swojego parku krajobrazowego, w naszym przypadku PK „Dolina Słupi” a.kasprzak@pomorskieparki.pl.

Regulamin konkursu na stronie www.dolinaslupi.pl . Wszelkich informacji udziela Anna Kasprzak st. spec. ds. edukacji ekologicznej  tel. 727 660 069. Szczegółowe informacje prześlemy tylko do zainteresowanych nauczycieli i szkół, które zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 30 listopada 2021.

Informujemy, iż złożyliśmy wniosek do kuratora oświaty w Gdańsku ws.  uwzględnienia konkursu w wykazie zawodów wiedzy uznawanych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Konkurs składa się z 5 etapów.

 

1 etap: szkolny – współzawodnictwo między uczniami w obrębie danej szkoły                           

2 etap: gminny – współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy (zostanie przeprowadzony na terenie PKDS, w przypadku zgłoszenia ponad 3 szkół z jednej gminy)

3 etap: parkowy – współzawodnictwo pomiędzy szkołami z  gmin z terenu parku

4 etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie.

5 etap: ogólnopolski – w tym etapie  rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły
w finałach wojewódzkich.

 

Daty poszczególnych etapów:

1 etap – 10 grudnia 2021 r., (szkolny)

2 etap – 13 stycznia 2022 r., (gminny)

3 etap – 17 marca 2022 r., (parkowy)

4 etap – 28 kwietnia 2022 r., (wojewódzki)

5 etap – 06 - 09 czerwca 2022 r.  (Wielkopolski Zespół Parków Krajobrazowych)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

Logo Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski