Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Data: 19-10-2016

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów z gmin położonych na terenie parków krajobrazowych bądź ich otulin. Na zgłoszenia drużyn z PK "Dolina Słupi" czekamy do 28 października.

Za przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu odpowiedzialny jest:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

koordynatorem na terenie PK "Dolina Słupi" jest Anna Kasprzak a.kasprzak@pomorskieparki.pl

CELE KONKURSU

  1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
  2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
  3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
  4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
  5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
  6. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
  7. Rozwijanie  umiejętności interpretowania mapy.
  8. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
  9. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
  10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
Jedna z poprzednich edycji konkursu.