Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Data: 03-10-2018

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej  oraz klasy III gimnazjum z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych   i ich otulin. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną do regulaminu kartę zgłoszeniową i przesłać ją do 22 października 2018 r. na adres koordynatora konkursu z terenu swojego parku krajobrazowego.

Za przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu odpowiedzialny jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku. W województwie pomorskim koordynatorem wojewódzkim jest Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, natomiast w poszczególnych  parkach koordynatorami są edukatorzy z:  Zaborskiego PK, Nadmorskiego PK, Kaszubskiego PK, Wdzydzkiego PK, PK „Mierzeja Wiślana” oraz PK „Dolina Słupi” a.kasprzak@pomorskieparki.pl

Konkurs składa się z 4 etapów organizowanych w województwie oraz etapu 5 ogólnopolskiego.

1 etap: szkolny – współzawodnictwo między uczniami w obrębie danej szkoły                          

2 etap: gminny – współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy

3 etap: parkowy – współzawodnictwo szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego

4 etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie.

5 etap: ogólnopolski – w tym etapie  rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły
w finałach wojewódzkich.

Daty poszczególnych etapów:

1 etap – 16 listopada 2018 r., godz. 10 00

2 etap – 14 grudnia 2018 r., godz. 10 00

3 etap – 11 stycznia 2019 r., godz. 10 00

4 etap – 22 marca 2019 r., godz. 10 00  (Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku)

5 etap – 03 - 07 czerwca 2019 r.  (Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych)

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Krajobraz PK "Dolina Słupi" fot.A.Orłowski