Zapraszamy do udziału w XXIX Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i PK "Dolina Słupi"

Data: 13-03-2020

Zapraszamy uczniów klas V-VIII z powiatów słupskiego i bytowskiego oraz miasta Słupska do udziału w naszym corocznym konkursie. Tytuł edycji 2020 brzmi "Inwazyjne gatunki flory i fauny zagrożeniem dla naszej przyrody". Konkurs znajduje sie na liście konkursów wiedzy Pomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  Zajęcie czołowych miejsc w etapie parkowym gwarantuje punkty w rekrutacji do szkoły średniej.  

Kolczurka klapowana fot. A. Kasprzak
Zarośla welonowe nad rzeką utworzone przez ekspansywną kolczurkę klapowaną fot. A. Kasprzak