Zapraszamy do udziału w XXVII Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi"

Data: 18-04-2018

  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprasza do udziału w XXVII  Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Do udziału w konkursie zapraszamy  gimnazjalistów oraz uczniów klas VII szkoły podstawowej. Tegoroczny tytuł konkursu brzmi: „Lasy - Zielony skarb Pomorza ”

Konkurs odbędzie się 05 czerwca b.r. o godzinie 10.00 w sali Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia rzeka wiedzy” w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 A (siedziba parku).

W dniu 17 maja b.r, planujemy (dla chętnych), przeprowadzenie warsztatów przygotowujących  do konkursu. Szczegóły dotyczące warsztatów i przebiegu konkursu podamy po zgłoszeniu szkoły.

Zaproszenie i karta zgłoszenia w załączniku.

zawilec gajowy, fot.A.Kasprzak