Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie "Rzeki - żywe arterie krajobrazu"

Data: 08-03-2017

 Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi". Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Roku Wisły, nasz konkurs będzie dotyczył rzek, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako korytarzy ekologicznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy trzyosobowe drużyny z Gimnazjów z terenu i otuliny Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" oraz miasta Słupska.

Konkurs odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku. Na zgłoszenia drużyn czekamy do 7 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

Grafika 1: Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie "Rzeki - żywe arterie krajobrazu"