Zapraszamy na IX piknik przyrodniczy "Bioróżnorodność - poznaj by zachować !"

Data: 10-05-2017

Rok Wisły, świętujmy go razem!

Na IX bezpłatny piknik pełen przyrodniczych atrakcji zapraszają:

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Partnerzy.

Wisła to temat rzeka. Najdłuższa rzeka w Europie w całości przebiegająca w granicach jednego państwa. To najbardziej polska z naszych rzek. Królowa. Swój bieg kończy w Morzu Bałtyckim. Przepływając przez cały kraj łączy południe z północą a dzięki dopływom wschód z zachodem. Jest przedmiotem a może właśnie Podmiotem troski wszystkich Polaków. To wspaniałe dziedzictwo przyrody, ostoja różnorodności biologicznej. Jej „dzikość” fascynuje nie tylko przyrodników ale także podróżników, którzy zmagają się z nią kajakiem, rowerem czy pieszo.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, otwierając tym samym dyskusję o przyszłości tej wspaniałej rzeki. Jak dobrze znasz Wisłę? Zapraszamy na IX piknik edukacyjny Bioróżnorodność - poznaj by zachować, który dedykujemy Wiśle.  

 Program:

http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-5/
19 maja https://www.facebook.com/events/436044076754736/
20 maja https://www.facebook.com/events/292434261214179/

Daty i miejsca:

 Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. R. Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Program:

 Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00

Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach

•             Strefa relaksu:

*       Popłynąć z Królową - Teatr Delikates

*       Hotelik Tarło - Teatr Delikates

•             Strefy edukacji:

*       RZEKA w Centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

*       W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie

*       Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie

*       Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK

*       Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana”

*       Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK

*       Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku

*       Wielce szanowna  troć wędrowna - PK „Dolina Słupi”

*       Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

*       Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły - Fab Lab Trójmiasto

*       Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych - Fab Lab Trójmiasto

*       SKARBY W SKARPIE - zimorodek i brzegówka - Katarzyna Michałowska

*       Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  - Maria Lepczak-Wysocka

*       Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne - Dawid Weisbrodt

*       Żył raz w Wiśle sum wąsaty...  - Pracownia pod Błękitnym Drzewem

*       Z biegiem rzeki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

*       Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej - Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce

*       Wisłą do Bałtyku - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

*       Nocne skrzydła nad Wisłą - Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG

*       Rzeki ptasim drogowskazem - Fundacja Akcja Bałtycka

*       Łeba i Łupawa - dzikie rzeki pełne życia - Słowiński Park Narodowy

*       Rośliny lecznicze występujące nad brzegami rzek i terenach podmokłych - Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

*       Martwe drewno jako rezerwuar wody w zlewni Wisły - Nadleśnictwo Gdańsk

*       Skarby Wisły - Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych

*       Zwierzęta wodne - Wdecki PK

 

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00

Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

·         Strefa relaksu:

*       Popłynąć z Królową - Teatr Delikates

*       Hotelik Tarło - Teatr Delikates

*       Po nitce do Wisły - zRęczne Wisły dzierganie - Pracownia pod Błękitnym Drzewem

 

·         Strefa edukacji:

*       RZEKA w Centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

*       W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie

*       Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie

*       Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK

*       Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana”

*       Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku

*       Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK

*       Wielce szanowna  troć wędrowna - PK „Dolina Słupi” oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych

*       Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

*       Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły - Fab Lab Trójmiasto

*       Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych - Fab Lab Trójmiasto

*       SKARBY W SKARPIE - zimorodek i brzegówka - Katarzyna Michałowska

*       Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  - Maria Lepczak-Wysocka

*       Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne - Dawid Weisbrodt

*       Żył raz w Wiśle sum wąsaty...  - Pracownia pod Błękitnym Drzewem

*       Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody w Dolinie Wisły - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

*       Z biegiem rzeki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

*       Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej - Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce

*       Wisłą do Bałtyku - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

*       Nocne skrzydła nad Wisłą - Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG

*       Wisła - przyrodnicza arteria Pomorza - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i Eko-Centrum Heliantus

*       Ujście Wisły. Ścieżki NATURY - Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

*       Woda źródło życia - Liga Ochrony Przyrody - Oddział w Kościerzynie i Okręg w Gdańsku

*       Na granicy światów – bogactwo życia ujścia Wisły - Stacja Morska IO UG im. Profesora Krzysztofa Skóry

*       Piękna strona Żuław - czyli poznaj wodną roślinność - Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło" UG

*       Skarby przyrodnicze delty rzeki Redy - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Trójmiejska Grupa OTOP i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

*       Wodne potyczki - Centrum Hewelianum

*       WODA - temat rzeka. Czyli czym jest rzeka dla chemika? - Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

*       Akademia młodego wędkarza - Polski Związek Wędkarski

*       ZOO - temat rzeka - Gdański Ogród Zoologiczny

*       ABC - postępowania z dzikimi zwierzętami - Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja"

*       Ekologiczny trening kreatywności - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

*       Wodne ciekawostki - Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

*       Mikroplastik makroproblem - Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski i Gdańska Fundacja Wody

*       Posłuchaj dotknij, poczuj - nadrzeczny świat - Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

*       Posłuchaj dotknij, poczuj - nadrzeczny świat - Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych

*       Rzeka - autostrada dla roślin - Stacja Biologiczna Wydziału Biologii UG

*       Bałtyk- rzeka tajemnic - Studenckie Koło Naukowe Oceanografów UG

*       Małopolski Przełom Wisły - geologia a bioróżnorodność - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

*       Saturator z gdańską wodą - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdynia.

  

Film – reportaż z VI pikniku „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” https://www.youtube.com/watch?v=21j6en6YwMI

Bioróżnorodność - poznaj by zachować
Słupia z lotu ptaka fot. L. Duchnowicz