Zapraszamy na spacer krajobrazowy do Krzyni

Data: 09-10-2017

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” oraz partnerzy: Nadleśnictwo Leśny Dwór i Fundacja Partnerstwo „Dorzecze Słupi” serdecznie zapraszają do udziału w spacerze krajobrazowym w dniu 21.10.2017 roku w Krzyni, startujemy o godz.10.00 przy elektrowni wodnej.

W 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu w Polsce. Jako strona Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z dnia 20 października 2017 roku, podpisanej we Florencji,  zobowiązaliśmy się do  podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska proponuje rozpowszechnienie idei  „Ogólnopolskich spacerów krajobrazowych”, których celem  będzie uświadomienie społeczeństwu roli jaką pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym.

Trasę spaceru w Krzyni planujemy poprowadzić od elektrowni wodnej poprzez zaporę na jeziorze do sosny „Grubej Berty” i zakończyć na terenie siedziby Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dorzecze Słupi” w Krzynce.

Elektrownia wodna w Krzyni została wybudowana w latach 1925-1926, zamyka ciąg dużych elektrowni wodnych na Słupi, jest jedną z trzech elektrowni położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na przykładzie elektrowni Krzynia, przedstawione zostaną negatywne skutki przyrodnicze jakie pociągnęła za sobą jej budowa, a także znaczenie techniczne i historyczne tej budowli. We wsi Krzynia uczestnicy spaceru będą mogli zobaczyć piwniczkę - zimowisko nietoperzy,  jest to jeden z przykładów czynnej ochrony przyrody prowadzonej przez PK ”Dolina Słupi”. Ziemianka została zabezpieczona i od kilku lat funkcjonuje jako zimowisko nietoperzy, rokrocznie jest monitorowana. Kolejnym punktem trasy będzie zapora ziemna, piętrząca wodę i jaz na zbiorniku zaporowym Krzynia, z tego miejsca będzie można zobaczyć z jednej strony widok na jezioro, z drugiej zaś na stare koryto Słupi, którym płynęła rzeka przed wybudowaniem elektrowni. Obecnie stare koryto pozbawione jest przepływu biologicznego. Po przejściu zapory trasa spaceru będzie przebiegała wzdłuż brzegu zbiornika wodnego. Jego strome brzegi, poprzecinane głębokimi wąwozami, duże deniwelacje terenu, dochodzące do kilkudziesięciu metrów, świadczą o intensywnej pracy lodowca na tym terenie. Na trasie spaceru znajdzie się pomnikowych rozmiarów sosna „Gruba Berta”, zakończenie spaceru przewidziane jest na terenie siedziby Lokalnej Grupy Działania  Partnerstwo Dorzecza Słupi.

Prowadzący pracownicy PK „Dolina Słupi”:  Marcin Miller- główny specjalista ds. ochrony przyrody, Andrzej Grzybowski- starszy specjalista ds. edukacji, turystyki i rekreacji, Anna Kasprzak -  starszy specjalista ds. edukacji, Elwira Ahmad – starszy specjalista ds. ochrony środowiska, Józef Wysiński – starszy strażnik oraz leśnik- edukator z Nadleśnictwa Leśny Dwór Anna Deus –Kopka.

Grupy szkolne prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr 59 842 98 29.

 

Jaz na zbiorniku "Krzynia" fot.A.Kasprzak
Widok na kanał doprowadzający wodę do elektrowni wodnej fot.A.Kasprzak
Sosna "Gruba Berta" fot.A.Kasprzak