Zapraszamy na spacer krajobrazowy z okazji Dnia Krajobrazu pt. „Krajobraz: doświadczam w pełni”

Data: 20-09-2022

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprasza do udziału w spacerze krajobrazowym w dniu 20.10.2022 roku, z okazji Dnia Krajobrazu pt. „Krajobraz: doświadczam w pełni”.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po raz kolejny będziemy  obchodzili Dzień Krajobrazu.  

Święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, która  definiuje krajobraz jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich;”. Dlatego też w  2022 roku chcemy zachęcić Państwa do doświadczania krajobrazu  wszystkimi zmysłami. Często  bowiem zapominamy, że „postrzeganie” odnosi się do znaczenie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż tylko wzrokowego. Krajobraz można więc zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować oraz dotknąć. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”. Odbiór krajobrazu zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Poprzez udział w obchodach Dnia Krajobrazu chcemy zaakcentować potrzebę większej dbałości o przestrzenie wśród których żyjemy i zwrócić uwagę jak wiele zależy  od ludzkich decyzji.

W Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” chcemy pokazać Państwu obszary przekształcone przez człowieka, przykłady działalności wpływające na zmiany krajobrazu. Zwrócimy uwagę na dominanty w krajobrazie, przekształcenia rzeźby terenu, zmiany przeznaczenia gruntów, wspólnie zastanowimy się nad potrzebą ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych.

Ilość uczestników spaceru jest ograniczona, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Można przesyłać je drogą elektroniczną na adres a.kasprzak@pomorskieparki.pl lub wysyłając sms na numer 727 660 069 podając w treści swoje imię i  dopisek Dzień Krajobrazu. Zgłoszenia prosimy wysyłać  do 17 października 2022  r.  Uczestnicy spaceru ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zbiórka uczestników 20 października 2022 roku, o godz. 9.00, na parkingu przed siedzibą Parku w Słupsku, od strony ul. Bałtyckiej 29. Trasa przejazdu Słupsk - Podwilczyn, Kołczygłowy,  Borzytuchom, Osieki, Krosnowo, Gałąźnia Mała, Słupsk.

"Tymczasowa zabudowa" nad Jeziorem Rybiec. Ładna czy brzydka?  fot. A.Kasprzak
Zabudowa wsi Podwilczyn fot.A.Kasprzak
Ocalić czy zburzyć? fot.A.Kasprzak
Zostawić w takim stanie czy wyasfaltować ? fot. A.Kasprzak
Ład czy chaos reklamowy? fot. A.Kasprzak
Nielegalne wysypiska, skąd te śmieci? fot.A.Kasprzak
Jeden dom, trzy oblicza. fot. A.Kasprzak
Konserwacja czy dewastacja? fot. A.Kasprzak