Zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu PK Dolina Słupi i jego otuliny do udziału w XVII konkursie „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Data: 10-10-2017

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać na adres koordynatora konkursu z terenu swojego parku krajobrazowego. Koordynatorem w PK "Dolina Słupi" jest Anna Kasprzak  a.kasprzak@pomorskieparki.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 20 października 2017 r.

 

Rezerwat przyrody "Dolina Huczka"