Zimowanie ptaków wodnych w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” w 2022 roku

Data: 04-02-2022

            Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia, Konradowo i Zalewy Słupi. Najwięcej ptaków wodnych odnotowano na zbiorniku Mała Krzynia, na którym przebywało ponad 1000 krzyżówek. Podobnie jak w latach ubiegłych na: Małej Krzyni,  Zbiorniku Krzynia i Zalewach Słupi stwierdzono łabędzie krzykliwe oraz łabędzie nieme, których liczebność przekraczała 150 osobników. Dodatkowo na zbiornikach stwierdzono: czernice, gągoły, nurogęsi, czaple siwe, czaple białe i łyski. Wieloletnie badania wskazują, że zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania łabędzi krzykliwych i niemych, krzyżówek, gągołów oraz nurogęsi.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Marek Ziółkowski

                                                                                  

Gągoły fot. M.Ziółkowski
Łabędzie krzykliwe fot. M. Ziółkowski
Łyski fot. M. Ziółkowski