Zimowe liczenie nietoperzy.

Data: 11-02-2014
Gacek brunatny (Plecotus auritus) grafika
Zimowe liczenie nietoperzy. grafika
Mopek (Barbastella barbastellus)  grafika
Z lewej nocek rudy (Myotis daubentonii), z prawej nocek Natterera (Myotis nattereri) grafika
Zimowe liczenie nietoperzy. grafika

Dnia 08.02.2014 r., na terenie naszego Parku, zakończono zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. Łącznie sprawdzono 40 obiektów, spośród których przeważają piwnice pod budynkami, piwnice wolnostojące (ziemianki) i stare studnie. Do ciekawszych należy stara hydrofornia i tunel w nasypie kolejowym. Kontrole prowadzone są od jedenastu lat i poza poznaniem składu i liczebności zimującej chiropterofauny umożliwiają także ocenę stanu technicznego danego obiektu.

Inwentaryzacja prowadzona była wspólnie z członkami koła chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" działającego przy Uniwersytecie Gdańskim. Tegoroczna kontrola przyniosła niemałe zaskoczenie bowiem pozwoliła stwierdzić aż 16 mopków (gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), co stanowi największą liczbę zimujących przedstawicieli tego gatunku, jaką dotąd odnotowano. Na uwagę zasługuje również stale wzrastająca liczba nietoperzy zimujących w starej hydroforni - w tym roku stwierdzono 17 osobników. Jest to świadectwo skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Łącznie naliczyliśmy 114 nietoperzy,  reprezentowanych głównie przez gacki brunatne, nocki Natterera i mopki.