Zimowe liczenie nietoperzy

Data: 16-02-2015

W dniach 4 -8.02.2015 r. na terenie naszego Parku odbyła się zimowa kontrola miejsc hibernacji nietoperzy. Przez pierwsze dni  prowadzona była przez naszych pracowników Elwirę Ahmad i Józefa Wysińskiego, a w pozostałe - wspólnie z członkami koła chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" działającego przy Uniwersytecie Gdańskim. Kontrole zimowisk prowadzone są na terenie Parku już od dwunastu lat. Mają na celu nie tylko policzenie nietoperzy i określenie ich przynależności gatunkowej, ale także są okazją do oceny stanu technicznego sprawdzanych obiektów.

Łącznie skontrolowano 33 obiekty, wśród których dominowały piwnice: pod budynkami gospodarczymi (13), wolnostojące(9) i pod budynkami mieszkalnymi (8). Do pozostałych zimowisk należą: stara studnia,  stara hydrofornia i tunel w nasypie kolejowym. Podczas tegorocznej kontroli odnotowaliśmy rekordową liczbę mopków - 17 osobników. Co więcej 7 z nich hibernowało w jednej piwnicy. Łącznie naliczyliśmy 126 nietoperzy, wśród których znalazły się gacki brunatne, nocki  Natterera, mopki, nocki rude i jeden mroczek późny.

Podczas tegorocznej kontroli dało się zauważyć, że nietoperze chętnie wykorzystują zabezpieczane przez pracowników Parku zimowiska, co świadczy o skuteczności podejmowanych przez nas działań w ramach czynnej ochrony tej grupy ssaków. Ponadto należy podkreślić, iż prowadzenie czynnej ochrony i inwentaryzacja nietoperzy w dużej mierze są możliwe dzięki uprzejmości właścicieli obiektów, za co serdecznie dziękujemy.

 

Kontrola jednej z piwnic.
Sprawdzanie przestrzeni za odchodzącym tynkiem przy pomocy endoskopu.
Widok hibernującego nietoperza na ekranie endoskopu.
Gacek brunatny - tuż nad wejściem do piwnicy.
Przydomowa piwniczka typu ziemianka.
Nocki Natterera.
Nocek Natterera (z lewej) i nocek rudy.
Nocek rudy.
Gacek brunatny.
Mopek - cenny gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.