Zimowe liczenie nietoperzy

Data: 17-02-2011
Zimowe liczenie nietoperzy grafika
Zimowe liczenie nietoperzy grafika
Zimowe liczenie nietoperzy grafika
Zimowe liczenie nietoperzy grafika
Zimowe liczenie nietoperzy grafika
W pierwszej połowie lutego b.r. na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przeprowadzona została inwentaryzacja zimowisk nietoperzy. W inwentaryzacji udział wzięli pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”,  Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Studenckie Koło Chiropterologów przy Uniwersytecie Gdańskim. Jak co roku koordynatorem spisu był dr Mateusz Ciechanowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Łącznie skontrolowano 30 obiektów tj. piwnice wolnostojące, piwnice pod budynkami, stare studnie, starą hydrofornię i tunel w nasypie kolejowym. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono obecność pięciu gatunków nietoperzy. Do najcenniejszych należy mopek Barbastella barbastellus – 6 sztuk, a do najliczniejszych- gacek brunatny Plecotus auritus - 47 sztuk i nocek Natterera Myotis nattereri - 42 okazy. Pozostałe gatunki to nocek rudy Myotis daubentonii  i stwierdzony po raz drugi zimą mroczek późny Eptesicus serotinus.