Zimowy monitoring nietoperzy

Data: 28-02-2022

         Zimowy monitoring hibernujących nietoperzy w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” trwał od 2 do 5 lutego 2022 r. Jak co roku, kontrolą objęto około 30 obiektów z terenu Parku i otuliny. Większość stanowią piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, są również: piwnice wolnostojące typu ziemianki, tunel w nasypie kolejowym, hydrofornie i stare studnie. Ze  względu na pandemię  i panujące obostrzenia,  monitoring miał trochę inny przebieg niż przed laty. Prace podzielono, pracownik z Parku sprawdzał poszczególne obiekty a członkowie PTOP Salamandra przy Uniwersytecie Gdańskim kontrolowali studnie, wymagające użycia sprzętu alpinistycznego. Najliczniej hibernujące u nas nietoperze to: nocki Natterera, gacki brunatne, mopki zachodnie i nocki rude, łącznie odnotowano 65 osobników. W jednym z obiektów, a mianowicie w studni kolejowej padł rekord, ponieważ stwierdzono 4 nocki Natterera, do tej pory odnotowywano na tym stanowisku max. 2 nietoperze tego gatunku.  Podczas  kontroli sprawdzamy również stan obiektów w których zimują nasi „pupile” . W ramach czynnej ochrony, która trwa już blisko 20 lat wiele obiektów zyskało zabezpieczenie i lepsze warunki do hibernacji tych cennych ssaków.

Gacek brunatny fot.J.Wysiński
Mopek zachodni fot. J.Wysiński
Nocek Natterera fot. J.Wysiński