Żurawi rekord w „Dolinie Słupi”

Data: 12-09-2014

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, jak co roku, prowadzą monitoring liczebności żurawi nocujących na terenie Parku. W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór. Ze wspólnych noclegowisk korzystają, aż do odlotu na zimowiska.

W drugiej połowie sierpnia i na początku września skontrolowano cztery noclegowiska: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także zlokalizowane blisko granicy Parku: na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.

Najwięcej żurawi stwierdzono pod Gałąźnią Małą, gdzie w tym roku nocowała rekordowa liczba ptaków – ponad 1400. Jest to największe noclegowisko żurawi na terenie Parku, a jednocześnie jedno z najważniejszych w skali regionu. Drugim pod względem liczby nocujących żurawi było noclegowisko pod Unichowem. Widok zlatujących lub rozlatujących się z klangorem ptaków sprawiał niesamowite wrażenie. Prowadzone obserwacje podnoszą walory terenu Parku jako ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Monitoring będzie kontynuowany w drugiej połowie września i na początku października.

  Marek Ziółkowski

Rozlatujące się żurawie. fot. M.Ziółkowski
Stado w locie. fot. M.Ziółkowski
Żerująca para. fot.M.Ziółkowski
Żerujące żurawie. fot.M.Ziółkowski