Żurawie odlatują z Doliny Słupi.

Data: 30-09-2014

Żurawie odlatują z Doliny Słupi

      Trwa monitoring żurawi na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi". W trakcie drugiego liczenia, w połowie września, pracownicy Parku skontrolowali cztery noclegowiska: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także zlokalizowane blisko granicy Parku: na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. 

      Na noclegowiskach spadła liczba nocujących żurawi – w Gałąźni stwierdzono ponad 200 ptaków, a w Jerzkowicach ponad 20. Na pozostałych noclegowiskach: pod Unichowem, Zajączkowem i Brzezinką, żurawi już nie było. W porównaniu do liczenia z początku września nastąpił kilkukrotny spadek liczebności. W okresie poprzedzającym liczenie obserwowano stada żurawi wyraźnie przelatujące na zachód, w kierunku zimowisk. W tym roku ptaki szybciej zaczęły opuszczać tereny Doliny Słupi, pomimo dogodnych warunków atmosferycznych. Prawdopodobnie ma to związek z przyspieszeniem prac polowych, a zwłaszcza przyorywaniem pól, co pozbawiło żurawie odpowiednich miejsc żerowiskowych.

    Prowadzone obserwacje podnoszą walory terenu Parku jako ostoi ptaków o znaczeniu europejskim oraz uzupełniają wiedzę o fenologii wędrówek żurawi. Monitoring będzie kontynuowany na początku października.

 

                                                                                                                                                                                                    Marek Ziółkowski

 

Grafika 1: Żurawie odlatują z Doliny Słupi.
Grafika 2: Żurawie odlatują z Doliny Słupi.
Grafika 3: Żurawie odlatują z Doliny Słupi.