Żurawie odleciały z doliny Słupi

Data: 12-10-2020

        W Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” dobiegł końca kolejny sezon monitoringu żurawi w miejscach jesiennych koncentracji. Najwięcej ptaków - ponad 1000 - stwierdzono na początku września, na noclegowisku w okolicach Gałąźni Małej. W połowie września zaobserwowaliśmy tu tylko 18 ptaków; a podczas ostatniej kontroli, na początku października, nie było już żurawi. 

      Podobna sytuacja miała miejsce w latach poprzednich.  Zastanawiające jest szybkie opuszczanie terenu Parku i przemieszczanie się żurawi w kierunku zimowisk, pomimo utrzymywania się dobrych warunków pogodowych. Prawdopodobnie przyczyną szybszych odlotów jest brak dogodnych miejsc żerowiskowych. Obecnie wiele pól, na których żurawie gromadnie żerują jest zaorywanych zaraz po żniwach, przez co ptaki tracą dogodne miejsca żerowiskowe w postaci rżysk. Brak bazy żerowiskowej, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych, powoduje wcześniejsze odloty ptaków.

     Wyniki kilkuletnich obserwacji wskazują na dużą rangę noclegowiska pod Gałąźnią Małą, gdzie podobnie jak w latach poprzednich nocowało ponad 1000 żurawi. Jest to jedno z najważniejszych miejsc jesiennych koncentracji żurawi w środkowej części Pomorza.

 

Opustoszałe noclegowisko w okolicach Gałąźni Małej, fot. M. Ziółkowski.
Ostatnie stado żurawi w Gałąźni Małej, fot. M. Ziółkowski.