Żurawie odleciały z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

Data: 15-10-2019

         Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zakończyli kolejny sezon monitoringu żurawi w miejscach jesiennych koncentracji. Skontrolowali noclegowiska położone na terenie Paku: na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także blisko jego granicy na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. W monitoringu wykorzystywany jest fakt gromadzenia się żurawi na noc na wspólnych noclegowiskach. Liczenia prowadzone były w trzech terminach: na początku i w połowie września oraz na początku października.

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej żurawi stwierdzono na noclegowisku pod Gałąźnią Małą, znacznie mniej - pod Jerzkowicami. Nie stwierdzono ptaków pod Brzezinką, co wynika z wyschnięcia rozlewiska, na którym wcześniej nocowały.

Szczyt liczebności odnotowano na początku września, w połowie tego miesiąca liczba ptaków znacznie spadła. Nie zaobserwowano nocujących żurawi na początku października –  podobnie jak w latach ubiegłych, żurawie opuszczają w tym okresie teren Parku, odlatując w kierunku zimowisk.

Wyniki kilkuletnich obserwacji wskazują na dużą rangę noclegowiska pod Gałąźnią Małą, gdzie podobnie jak w latach poprzednich nocowało ponad 1000 żurawi. Jest to jedno z ważniejszych miejsc jesiennych koncentracji żurawi w środkowej części Pomorza.

  Marek Ziółkowski

Para żurawi w locie fot.M. Ziółkowski
Opustoszałe noclegowisko pod Gałąźnią Małą fot.M. Ziółkowski