Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW
Pomorskie krEUje konkurs dla szkół średnich

         Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zakończyli kolejny sezon monitoringu żurawi w miejscach jesiennych koncentracji. Skontrolowali noclegowiska położone na terenie Paku: na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także blisko jego granicy na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. W monitoringu wykorzystywany jest fakt gromadzenia się żurawi na noc na wspólnych noclegowiskach. Liczenia prowadzone były w trzech terminach: na początku i w połowie września oraz na początku października.

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej żurawi stwierdzono na noclegowisku pod Gałąźnią Małą, znacznie mniej - pod Jerzkowicami. Nie stwierdzono ptaków pod Brzezinką, co wynika z wyschnięcia rozlewiska, na którym wcześniej nocowały.

Szczyt liczebności odnotowano na początku września, w połowie tego miesiąca liczba ptaków znacznie spadła. Nie zaobserwowano nocujących żurawi na początku października –  podobnie jak w latach ubiegłych, żurawie opuszczają w tym okresie teren Parku, odlatując w kierunku zimowisk.

Wyniki kilkuletnich obserwacji wskazują na dużą rangę noclegowiska pod Gałąźnią Małą, gdzie podobnie jak w latach poprzednich nocowało ponad 1000 żurawi. Jest to jedno z ważniejszych miejsc jesiennych koncentracji żurawi w środkowej części Pomorza.

  Marek Ziółkowski