Żurawie odleciały!

Data: 15-10-2012

Zakończyło się kolejne liczenie żurawi na noclegowiskach. Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” skontrolowali noclegowiska położone na terenie Paku: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także blisko jego granicy na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. Liczenia odbywały się w trzech terminach: 7-9 września, 21-23 września i 5-7 października.

Najliczniej żurawie wykorzystywały noclegowisko pod Gałąźnią Małą, gdzie we wrześniu padł rekord – ponad 1000 ptaków. Po kilkaset ptaków obserwowano we wrześniu pod Jerzkowicami i Zajączkowem, a kilkanaście pod Unichowem. Nie stwierdzono żurawi na noclegowisku pod Brzezinką. Pod koniec września obserwowany był intensywny przelot żurawi na zachód, na zimowiska położne na Półwyspie Iberyjskim. W związku z tym pustoszały noclegowiska w Parku. Na początku października tylko pod Gałąźnią przebywało jeszcze 5 ptaków.

W porównaniu do poprzednich wyników liczeń w dalszym ciągu najważniejszym noclegowiskiem pozostają Zalewy Słupi pod Gałąźnią Małą. Liczba stwierdzonych żurawi – ponad 1000 – stawia to noclegowisko wśród ważniejszych w skali regionu. Podobnie jak w latach poprzednich na przełomie września i października liczba nocujących żurawi radykalnie spadła. Wyniki 4-letnich obserwacji potwierdzają dużą rangę noclegowiska pod Gałąźnią, co podnosi znaczenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, jak i ptasiego obszaru Natura 2000 Dolina Słupi.


Noclegowisko pod Gałąźnią Małą, fot. M. Ziółkowski
Stado w locie, fot. M. Ziółkowski
Na noclegowisku, fot. M. Ziółkowski