Nietoperze

W folderze opisano najciekawsze informacje na temat nietoperzy, ich biologii, rozrodu, scharakteryzowano gatunki występujące w Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi" oraz opisano  działania w ramach czynnej ochrony tych ssaków, jakie podjęli pracownicy naszego Parku.

nietoperze.jpg

Tekst: Józef Wysiński, zdjęcia: A. Biała, A. Zapart, A. Przesmycka.