Torfowiska

Folder opisuje rodzaje torfowisk, ich rolę w przyrodzie. Opisano mieszkańców torfowisk i ich przystosowania do specyficznych warunków środowiskowych, zagrożenia dla tych ekosystemów oraz metody ochrony  torfowisk.

torfowiska.jpg

Tekst: Barbara Utracka-Minko, zdjęcia: I. Litwin, R. Stańko.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.