Widłaki - żywe relikty przeszłości

W folderze opisano ogólną charakterystykę widłaków oraz zamieszczono zdjęcia i opisy gatunków tych prastarych roślin występujących w Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi". Przybliżono też ich status ochronny oraz zagrożenia.

widlaki.jpg

Tekst: Barbara Utracka-Minko, zdjęcia: I. Litwin, J. Kazimierski.