Krótkoterminowe ekologiczne efekty renaturyzacji małych rzek nizinnych na przykładzie rzeki Kwaczy

Monografia wydana przez Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" i Akademię Pomorską w Słupsku, pod redakcją Krystiana Obolewskiego. W pracy przedstawiono krótkoterminowe ekologiczne skutki renaturyzacji niewielkiego cieku nizinnego - rzeki Kwaczej. Prezentowane wyniki dotyczą zmian obserwowanych po roku funkcjonowania przebudowanego koryta rzeki na tle stanu sprzed wykonania zabiegów. Zakres biomonitoringu obejmował analizę czynników abiotycznych (hydrologia, hydrochemia) i biotycznych (flora i fauna). Głównym zauważalnym efektem przeprowadzenia zabiegów  inżynierskich były zmiany dynamiki przepływu wody, co skutkowało urozmaiceniem siedlisk i pojawieniem się bogatszych biocenoz. Trwałe efekty ekologiczne będą widoczne za kilka lat, a prezentowane wyniki będą pomocnym narzędziem w interpretacji zmian środowiska niewielkiej rzeki nizinnej.

renaturyzacja_kwaczej.jpg

Autorzy poszczególnych części i rozdziałów:

prof. dr hab. O. Aleksandrowicz, inż. A. Antoszko, dr A. Flis, dr hab. prof UWM W. Gostkiewicz, dr K. Glińska-Lewczuk, mgr R. Kijowski,  dr inż. S. Kobus, dr. inż. S. Lew, dr M. Lew, dr K. Obolewski, dr inż. Z. Osadowski, mgr inż. M. Miller, dr inż. A. Strzelczak

Redakcja naukowa: dr K. Obolewski

Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. inż. B. Wiśniowska-Kielian, prof. zw. dr hab. inż. W. Wawrzyniak

zdjęcia: A. Antoszko, K. Obolewski, Z. Osadowski, M. Miller

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.