Mapa turystyczna

Wydawnictwo to oprócz mapy Parku w skali 1 : 50 000 zawiera krótką charakterystykę obszaru Parku z opisem: ukształtowania terenu, klimatu, wód powierzchniowych, flory i szaty roślinnej, fauny,  form ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, turystyki. Oprócz tego podano  informacje o gminach  leżących na obszarze Parku. Ukazało się kilka wznowień mapy.

mapa_turystyczna.jpg

opracowanie teksu: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"

zdjęcie na okładce: Słupia, Archiwum Akademickiej Telewizji Edukacyjnej U. G.

Zdjęcia: archiwum Parku krajobrazowego "Dolina Słupi"

opracowanie graficzne: A. Kowalska

wydawca: Eko-Kapio Gdańsk 2007

Aktualna mapa do zakupienia u wydawcy:

http://www.ekokapio.pl/mapy-turystyczne/56-park-krajobrazowy-dolina-slupi.html