Pakiet Edukacyjny SŁUPIA

Pakiet edukacyjny "Słupia" opracowany został w ramach realizacji projektu "Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu Słupi" i składa sie z dwóch płyt:

- pierwsza zawiera zbiór 10 prezentacji multimedialnych, poświęconych najważniejszym walorom przyrodniczym rzek i dolin wchodzących w skład dorzecza Słupi. Tytuły poszczególnych prezentacji:

1. Dorzecze Słupi - charakterystyka hydrologiczna i zabudowa hydrotechniczna;

2. Charakterystyka hydrobiologiczna dorzecza Słupi - mikrosiedliska i makrofity;

3. Charakterystyka hydrobiologiczna dorzecza Słupi - fauna bezkręgowa;

4. Ryby dorzecza Słupi;

5. Łosoś atlantycki i troć wędrowna;

6. Zagrożenia dla ryb wędrownych oraz metody ich eliminacji;

7. Czynna ochrona ryb wędrownych w dorzeczu Słupi;

8. Specjalny Obszar Ochrony  siedlisk sieci Natura 2000 "Dolina rzeki Słupi" PLH220052;

9. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 "Dolina Słupi" PLB220002;

10 Park Krajobrazowy "Dolina Słupi".

- druga płyta to film p.t. "Rzeka powrotów", opowiadający o rybach łososiowatych w rzece Słupi".

pakiet_slupia.jpg