Gałąźnia Mała

W przewodniku opisano dojazd i dojście do ścieżki, organizację przejścia po ścieżce, zamieszczono mapę trasy ścieżki ze zlokalizowanymi na niej11 przystankami oraz przedstawiono opisy walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych, jakie można  podziwiać na trasie ścieżki. Opisano też negatywne skutki funkcjonowania w dorzeczu Słupi zabudowy hydrotechnicznej. Więcej informacji - patrz dział turystyka-ścieżki przyrodnicze.

galaznia_mala.jpg

Tekst: Marcin Miller, Barbara Utracka-Minko zdjęcia: I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.