Krzynia

W przewodniku opisano dojazd i dojście do ścieżki, organizację przejścia po ścieżce, zamieszczono mapę trasy ścieżki ze zlokalizowanymi na niej 8 przystankami. Opisano też walory przyrodnicze i historyczne okolicy, omówiono skutki  antropogenicznych zmian w dorzeczu Słupi. Więcej informacji - patrz dział turystyka-ścieżki przyrodnicze.

krzynia.jpg

Tekst: Barbara Utracka-Minko, Blandyna Głuchowska, Marcin Miller     zdjęcia: I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.