Zabytki w krajobrazie. Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" i okolice

Wydawnictwo albumowe prezentujące dziedzictwo kulturowe Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" w ujęciu historyczno-zabytkowym. W albumie zamieszczono zdjęcia najbardziej  wartościowych i malowniczych dzieł architektury obronnej, sakralnej, pałace, dwory oraz charakterystyczną zabudowę mieszkalną i przemysłową.

Zabytki_w_krajobrazie.jpg