Ochrona gatunkowa roślin

Listę gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

W granicach Parku stwierdzono występowanie łącznie 49 chronionych gatunków roślin naczyniowych, z czego 17 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, a 32 podlega ochronie częściowej.

Gatunki roślin naczyniowych objęte ochroną ścisłą:

PAPROTNIKI (PTERIDIOPHYTA)

 • podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria) (1)
 • poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris) (3)

NASIENNE (SPERMATOPHYTA)

 • bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)
 • brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora) (3)
 • goździk pyszny (Dianthus superbus) (1)
 • grążel drobny (Nuphar pumila)
 • lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna) (3)
 • pełnik europejski (Trollius europaeus) (1)
 • pływacz drobny (Utricularia minor) (3)
 • pływacz zachodni (Utricularia australis)
 • przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca)
 • rosiczka długolistna (Drosera anglica) (3)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
 • rosiczka owalna (Drosera x obovata)
 • (*) szafirek miękkolistny (Muscari comosum) (1)
 • tajęża jednostronna (Goodyera repens)
 • wielosił błękitny (Polemonium coeruleum) (1)

Gatunki roślin naczyniowych objęte ochroną częściową:

PAPROTNIKI (PTERIDIOPHYTA)

 • widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum)
 • widłak goździsty (Lycopodium clavatum)
 • widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)
 • wroniec widlasty (Huperzia selago)

NASIENNE (SPERMATOPHYTA)

 • bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 • bażyna czarna (Empetrum nigrum)
 • bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
 • (*) cebulica dwulistna (Scilla bifolia)
 • cis pospolity (Taxus baccata)
 • gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
 • goździk piaskowy (Dianthus arenarius)
 • groszek błotny (Lathyrus palustris)
 • gruszyczka mniejsza (Pyrola minor)
 • grzybienie białe (Nymphaea alba)
 • grzybienie północne (Nymphaea candida)
 • jaskier wielki (Ranunculus lingua)
 • kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium)
 • kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens)
 • kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
 • kukułka plamista (Dactylorhiza maculata)
 • kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)
 • listera jajowata (Listera ovata)
 • modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia)
 • naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
 • podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)
 • pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
 • (*) śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
 • turówka leśna (Hierochloë australis)
 • turzyca piaskowa (Carex arenaria)
 • wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
 • wilżyna ciernista (Ononis spinosa)
 • włosienicznik rzeczny (Batrachium fluitans)

Objaśnienia:

(1) -  gatunki wymagające ochrony czynnej

(2) - gatunki, których dotyczy zakaz transportu okazów gatunków roślin dziko występujących, zgodnie z par. 6 ust.1 pkt 6 rozporządzenia oraz nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w par. 8 pkt 3.

(3) - gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w par. 8 pkt 1.

(*) - gatunki obce regionalnie