Projektowany Rezerwat "Bagnicowe Uroczysko"

4. Projektowany Rezerwat "Bagnicowe Uroczysko" - ma na celu zachowanie dwóch mszarnych torfowisk przejściowych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Wśród cennych roślin należy wyróżnić: bagnicę torfową Scheuchzeria palustris i przygiełkę białą Rhynchospora alba, bagno zwyczajne Ledum palustre, rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, widłaka goździstego Lycopodium clavatum, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.