Projektowany Rezerwat "Jeziorko Dystroficzne"

2. Projektowany Rezerwat "Jeziorko Dystroficzne" - to najmniejszy rezerwat przyrody na terenie naszego Parku. Został zaprojektowany na powierzchni 3 ha. Dookoła projektowanego rezerwatu jest strefa lasów ochronnych o powierzchni 17 ha. Przedmiotami ochrony w rezerwacie są: niewielkie jezioro dystroficzne i nasuwające się na nie pło torfowe. Na ple torfowym możemy zobaczyć m.in. żurawinę błotną Vaccinium oxycoccos, rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, przygiełkę białą Rhynchospora alba czy turzycę bagienną Carex limosa. Jeziorko jest bardzo ważnym w Parku godowiskiem traszek. Na uwagę zasługują też brodźce samotne Tringa ochropus, które na terenie projektowanego rezerwatu odbywają lęgi, oraz gągoły Bucephala clangula. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.