Rezerwat "Gołębia Góra"

2. Rezerwat "Gołębia Góra" - utworzony w 1981 r rezerwat krajobrazowy o pow. 6,95 ha obejmuje skarpę rzeki Słupi. Osobliwością jest starodrzew sosnowy (wiek 180 lat i wysokość ponad 30 metrów). Sośnie towarzyszą także świerki, dęby, daglezje, graby, olsze, brzozy i buki. W runie rosną: konwalia majowa Convallaria majalis, widłak goździsty Lycopodium clavatum, marzanka wonna Galium odoratum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, storczyk tajęża jednostronna Goodyera repens, bażyna czarna Empetrum nigrum. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.W rezerwacie  istnieje ścieżka przyrodnicza umożliwiająca jego zwiedzanie i zapoznanie się  z najważniejszymi walorami.

Słupia przy rezerwacie Gołębia Góra

Słupia przy rezerwacie "Gołębia Góra"