Rezerwat "Jezioro Małe i Duże Sitno"

3. Rezerwat "Jezioro Małe i Duże Sitno" - utworzony w 1981 r rezerwat wodny o pow. 40,66 ha, obejmuje dwa śródleśne jeziora: lobeliowe Sitno Duże o powierzchni 11,64 ha i Sitno Małe opowierzchni 3,03 ha. W jeziorze Sitno Duże występuje lobelia jeziorna Lobelia dortmanna oraz brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflora, nad jego brzegami spotykamy rzadkiego u nas widłaka wrońca Huperzia selago oraz widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. Ponad 11 ha rezerwatu zajmują torfowiska wysokie, na których występują rośliny dla nich charakterystyczne m.in. bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne Ledum palustre, żurawina błotna Vaccinium oxycoccus, rosiczki: okrągłolistna Drosera rotundifolia i długolistna Drosera anglica, przygiełka biała Rhynchospora alba i brunatna Rhynchospora fusca oraz wełnianki wąskolistna Eriophorum angustifolium i pochwowata Eriophorum vaginatum. Z cennych roślin wodnych poza lobelią i brzeżycą spotykamy: grzybienie białe Nymphaea alba, grążela żółtego Nuphar lutea i pływacza zwyczajnego Utricularia vulgaris. Pozostałą część rezerwatu porasta bór bagienny ze 100-letnim drzewostanem sosnowym. W jego runie występują: mchy torfowce, borówka czernica Vaccinium myrtillus, bagno zwyczajne Ledum palustre, widłaki jałowcowaty i goździsty. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

Jezioro Sitno Małe

Jezioro Sitno Małe

wroniecnadsitnem.jpg

Widłak wroniec nad jeziorem Sitno Duże