Rezerwat "Mechowiska Czaple"

6. Rezerwat "Mechowiska Czaple" - utworzony w 2008 r rezerwat torfowiskowy o powierzchni 9,70 ha obejmuje kompleks źródliskowych torfowisk wiszących i soligenicznych torfowisk mechowiskowych w dolinie niewielkiego dopływu Słupi. Wśród osobliwości rezerwatu znalazło się 5 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową i 11 gatunków objętych ochroną częściową oraz gatunki zagrożone wyginięciem (w tym storczyk Fuscha Dactylorhiza fuschii, storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis listera jajowata Listera ovata i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum). Na uwagę zasługuje występowanie w pokładach torfu warstwy wapiennej w rzadkiej postaci scementowanej, twardej skały nazywanej trawertynem źródliskowym. Miąższość torfu i trawertynu w niektórych miejscach przekracza 3 m. Rezerwat objęty jest ochroną czynną polegającą na funkcjonowaniu zastawek ograniczających negatywne skutki wykonanych wcześniej melioracji oraz wykaszaniu raz w roku łąk i torfowisk soligenicznych. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

 

Widok na rezerwat Mechowiska Czaple

 

Widok na rezerwat "Mechowiska Czaple"