Rezerwat "Źródliskowe Torfowisko"

7. Rezerwat "Źródliskowe Torfowisko" - utworzony w 2008 roku rezerwat torfowiskowy o powierzchni 8,17 ha. Obejmuje dużą, izolowaną, kopułę wiszącego torfowiska źródliskowego. Miąższość torfu dochodzi tam do 2 m. Po dokonaniu odwiertów w torfie okazało się, że jest on zbudowany z torfów turzycowo-drzewnych (drewno olszy) i turzycowo-mszystych. Oznacza to, że od początku rozwoju torfowiska aż po dzisiejszy dzień szata roślinna się prawie nie zmieniła. Większa część torfowiska zarówno kiedyś jak i dziś porośnięta jest olszyną z wysokimi turzycami, elementami zielnej roślinności źródliskowej i mszakami. Niezmienność szaty roślinnej od powstania do dnia dzisiejszego sprawia, że "Źródliskowe Torfowisko", mimo iż nie występują w nim zagrożone gatunki roślin jest jednym z najcenniejszych torfowisk na terenie naszego Parku. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

Kopuły źródliskowe w rezerwacie Źródliskowe Torfowisko

Kopuły źródliskowe w rezerwacie "Źródliskowe Torfowisko"