Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - „fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne”. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 43).

Celem istnienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych jest ochrona wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego. Działalność na tych terenach jest mocno ograniczona i wymaga opracowania planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego postulaty przyrodników i historyków.

Na obszarze Parku Krajobrazowego ”Dolina Słupi” zaprojektowano utworzenie 9 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:

ZPK-1 – „Jezioro Jasień”;

ZPK-2 – „Odcinek doliny Słupi od miejscowości Młynki do Jeziora Głębokiego”;

ZPK-3 – „Zespół wzgórz morenowych i obniżeń” (zajętych dziś przez jeziora Herta, Diabelskie, Krosnowskie, Okoniewskie, Czarne);

ZPK-4 – „Odcinek doliny Słupi (Stara Słupia) od zakola Bytowy (ujście Bytowy) do Zalewu na Słupi”;

ZPK-5 – „Dolina Brodka poniżej Wierszynka”;

ZPK-6 – „Odcinek doliny Słupi od połączenia kanału elektrowni Krzynia z korytem Słupi do północnej granicy Parku wraz z odcinkiem doliny Kamiennej”;

ZPK-7 – „Lulemino-Kwakowo”;

ZPK-8 – „Kołczygłowy-Kołczygłówki-Barnowiec”;

ZPK-9 – „Budówko-Budowo-Jawory”.