2. Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta) i łososia (Salmo salar) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków

Piotr Dębowski, Rafał Bernaś, Grzegorz Radke, Michał Skóra

Olsztyn 2008