Fauna

minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) fot. M. Miller
tarło minogów strumieniowych (Lampetra planeri) fot. L. Duchnowicz
głowacz białopłetwy (Cottus gobio) fot. M. Miller
lipień (Thymallus thymallus) fot. M. Miller
łosoś atlantycki (Salmo salar)
różanka (Rhodeus sericeus) fot. M. Miller
pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) fot. M. Miller
dojrzały samiec troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) fot. R. Bernaś
koza, kózka (Cobitis taenia) fot. M. Miller
ropucha szara (Bufo bufo) fot. I. Litwin
ropucha paskówka (Bufo calamita)  fot. I. Litwin
kumak nizinny (Bombina bombina) fot. I. Litwin
żaba trawna (Rana temporaria) fot. I. Litwin
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) fot. L. Duchnowicz
padalec zwyczajny (Anguis fragilis) fot. I. Litwin
jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) fot. I. Litwin
puchacz zwyczajny, puchacz (Bubo bubo)   fot. K. Veith
gągoł (gągoł krzykliwy) (Bucephala clangula)   fot. K. Veith
czernica, kaczka czernica, (Aythya fuligula)
żurawie (Grus grus) fot. L. Duchnowicz
bocian czarny, hajstra (Ciconia nigra)   fot. K. Veith
bocian biały (Ciconia ciconia)
jeż europejski (Erinaceus europaeus) fot. L. Duchnowicz
bóbr europejski (Castor fiber) fot. U. Bagiński
polujący lis europejski (Vulpes vulpes) fot. L. Duchnowicz
dzik (Sus scrofa) fot. L. Duchnowicz
borowiec wielki (Nyctalus noctula) fot. A. Biała