ZPK-5 – Dolina Brodka poniżej Wierszynka

Wyznaczenie zespołu na celu ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny rzecznej, zwłaszcza ryb i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym rzek Pomorza. Stanowi przykład głęboko wciętej doliny erozyjnej, z licznymi źródłami, wysiękami i wymokami.