Atualności

2011-05-17

Odłowy młodych osobników troci wędrownej

W dniach 13 i 16 maja pracownicy Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” wykonali elektropołowy młodych osobników troci wędrownej. Łowienie przy użyciu prądu, za pomocą atestowanego sprzętu i pod warunkiem,
2011-05-09

Inwentaryzacja i naprawa skrzynek rozrodczych nietoperzy

Pod koniec kwietnia zakończono wymianę uszkodzonych skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Rozwieszone były one w 2004 r. i z biegiem czasu z powodu zużycia materiału, czy też w wyniku penetracji przez dzięcioły uległy uszkodzeniu.
2011-04-27

Tarło minogów rzecznych w Słupi

Rozpoczął się okres tarła minogów rzecznych. Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis jest - po bardzo rzadko już spotykanym minogu morskim - naszym największym gatunkiem minoga. Jest to zwierzę odbywające wędrówki rozrodcze anadromiczne - z morza do rzek na...
2011-04-26

Wojewódzki Marsz na Orientację

W sobotę 9 kwietnia odbył się po raz kolejny na terenie Parku Krajobrazowego „ Dolina Słupi” Wojewódzki Marsz na Orientację. Tym razem na starcie w Lubuniu stanęło ponad 250 osób.
2011-04-22

Impreza ekologiczna z okazji Międzynarodowego Roku Lasów

Obchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, w tym roku związane są z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, którego hasło brzmi: ,,Lasy dla ludzi”. Z tej okazji Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” wspólnie z Teatrem Lalek „Tęcza”
2011-04-13

Referaty na sesji „Woda a ochrona przyrody” w Klubie Przyrodników

W Łagowie Lubuskim w dniach 8-10 kwietnia odbyła się Sesja Klubu Przyrodników, której hasłem była ,,Woda a ochrona przyrody”. Przez dwa pierwsze dni trwały prelekcje dotyczące tematyki wodnej w aspekcie ochrony przyrody. Poruszano zróżnicowane........
2011-04-07

Wiosenne liczenie żurawi

Wczesną wiosną pracownicy Parku – wzorem lat ubiegłych – przeprowadzili liczenie żurawi. Liczenia żurawi odbywały się w dniach 26-28.03.2011 roku, inwentaryzacje zaczynano przed wschodem słońca (ptaki rozlatujące się na.....
2011-04-04

Konkurs wiedzy o Parku

Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi” wraz z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego organizują konkurs pt. ,,Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi” – przyrodnicze dziedzictwo regionu”. Celami konkursu są: popularyzacja własnego regionu, kształtowanie postaw...
2011-02-17

Zimowe liczenie nietoperzy

W pierwszej połowie lutego b.r. na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przeprowadzona została inwentaryzacja zimowisk nietoperzy. W inwentaryzacji udział wzięli pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ...
2011-02-10

Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi”

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku wspólnie z Parkiem Krajobrazowym „ Dolina Słupi” była organizatorem ferii zimowych dla dzieci. Pracownicy Parku wspólnie z Anią Szranc i Jolantą Saweryn z biblioteki przygotowały bogaty blok zajęć dla dzieci.
2010-12-22

Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego

Dnia 17 grudnia 2010 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbył się finał Biblioturniej Przyrodniczy pod hasłem „Formy ochrony przyrody w regionie słupskim”.
2010-12-13

Warsztaty tarliskowe

W dniach od 15.11.2010 do 26.11.2010 po raz kolejny odbywały się warsztaty tarliskowe poświęcone badaniu behawioru i tarła wędrownych ryb łososiowatych w dorzeczu Słupi.
2010-11-17

Idą trocie

Jak co roku na listopad przypada szczyt wędrówek tarłowych łososi atlantyckich i troci wędrownych. Te szlachetne gatunki ryb odbywają rozród w czystych, wartko płynących odcinkach rzek na kamienisto-żwirowym dnie.
2010-11-01

Monitoring budek lęgowych dla nietoperzy w Dolinie Słupi

Pierwsze budki pojawiły się w Dolinie Słupi w 2004 roku, natomiast w tym roku zamontowano nowe budki typ issel (20szt) i typ angielski (20szt), niektóre z nich już zostały zajęte.
2010-10-25

Odłowy w Dolinie Słupi

W miesiącach: wrześniu i październiku pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wraz z pracownikami Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ Gdańsk oraz Pracownią Ryb Wędrownych IRŚ Gdańsk wykonywali kontrolne odłowy narybku troci i łososi.
2010-10-21

II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi

W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór.