Atualności

2015-10-19

Zabezpieczenie zimowisk nietoperzy

Październik to miesiąc w którym zaczynają hibernować nietoperze, dlatego na terenie naszego Parku przeprowadzono kontrolę stanu zabezpieczenia miejsc ich zimowania. Działanie jest o tyle ważne, gdyż obiekty te mogą przemarzać, stanowiąc przy tym poważne zagrożenie dla życia hibernujących ssaków.

 

2015-10-08

Zakończył się monitoring żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

 

 

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zakończyli kolejny rok monitoringu żurawi w miejscach jesiennych koncentracji. Skontrolowali noclegowiska położone na terenie Paku: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także blisko jego granicy na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.

 

2015-10-02

II Dni Otwarte i VI Wystawa Grzybów za nami.

 Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” po raz drugi zaprosił zainteresowanych do zapoznania się ze swoją działalnością.  Dni Otwarte pn. „…park, tarlisko, przepławka” zorganizowane zostały przy współudziale Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku oraz Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

2015-09-30

Zapraszamy na II Dni Otwarte "...park, tarlisko, przepławka."

Organizatorzy: PK "Dolina Słupi" oraz ZO Polskiego Związku Wędkarskiego zapraszają  mieszkańców Słupska i regionu, do udziału w Dniach Otwartych.  Od 1 października obowiązuje okres ochronny na trocie wędrowne i łososie atlantyckie, chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetki tych dwóch gatunków, które swój rozród odbywają właśnie w naszej rzece.

 

2015-09-22

Kolejny etap monitoringu zlotowisk żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

W drugiej połowie września pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” kontynuowali monitoring liczebności żurawi na noclegowiskach. Skontrolowali te same miejsca noclegowe, co na początku września: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, w dolinie Kwaczej pod Luleminem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa, na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką oraz na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.
2015-09-10

Koszenie ,,Gogolewka"

Podobnie jak w poprzednich latach na początku września koszeniu podlega część powierzchni torfowiska ,,Gogolewko”. Obiekt ten zlokalizowany jest w otulinie Parku i należy do najcenniejszych mokradeł w regionie.

 

2015-09-09

Trwa monitoring noclegowisk żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Na początku września pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” kontynuowali monitoring liczebności żurawi na noclegowiskach. Skontrolowali te same miejsca noclegowe, co w drugiej połowie sierpnia: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa, na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką oraz na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.

 

2015-09-04

Konferencja dotycząca inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

W dniach 1-2 września pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych uczestniczyli w konferencji pt. „Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia- inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”. Konferencja została zorganizowana przez stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizujące obecnie projekt pt. ,,Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”.

 

2015-08-26

Monitoring zlotowisk żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Rozpoczął się kolejny sezon liczenia żurawi na noclegowiskach w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. W drugiej połowie sierpnia pracownicy Parku policzyli żurawie gromadzące się na pięciu noclegowiskach: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa, na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką oraz na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.

 

2015-08-18

III Rodzinny Piknik Ekologiczny w Czołpinie.

Dnia 8 sierpnia 2015 r. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych uczestniczył  w Rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Czołpinie organizowanym po raz trzeci  przez Słowiński Park Narodowy

 

2015-08-11

Reintrodukcja i monitoring włosieniczników.

Od 2013 r. w dorzeczu Słupi realizowana jest tzw. reintrodukcja cennych gatunków roślin – włosieniczników. Termin ten oznacza wsiedlanie gatunku w miejsca gdzie kiedyś występował.

 

2015-07-28

I edycja Rajdu na Orientację Pazur Gryfa

 Dwie trasy piesze o dlugości 12 i 50 km oraz dwie rowerowe o dlugości 50 i 100 km, czekały na uczestników rajdu na orientację Pazur Gryfa.

2015-07-24

Trwa letnia inwentaryzacja skrzynek rozrodczych dla nietoperzy.

Trwa liczenie nietoperzy w Dolinie Słupi.